Phyllis Lee Furumoto

Als haar grootmoeder op bezoek komt, heeft Phyllis altijd een verzorgende taak. Van het ontbijt klaarmaken tot oma behandelen. Hoewel mevrouw Takata haar regelmatig vraagt of ze zich wil verdiepen in Reiki, ontwijkt Phyllis deze mogelijkheid. Ze heeft het te druk met andere dingen.... Als haar grootmoeder besluit naar de Porto Rico te gaan, besluit Phyllis na een maand van wikken en wegen mee te gaan. Als oma het erg druk krijgt met cursussen geven, zegt ze: "Phyllis, please, sit down, feet flat on the floor and hands up". Phyllis wordt tot Master gewijd. Op dat moment begint haar trainingsperiode pas goed. En ziet ze duidelijk de zegeningen van Reiki. Men ziet dat ze groeit in wijsheid als ze de kracht van Reiki als leraar en gids in haar leven accepteert. Als haar grootmoeder sterft in 1980 nodigt ze haar mede-Masters uit. 

van links naar rechts: Phyllis Lee Furumoto, Alida Bos en Paul Mitchell
Phyllis Lee Furumoto, Alida Bos en Paul Mitchell

Door de meeste collega's wordt zij erkent als de nieuwe Grandmaster. Doch Barbara Weber Ray staat op en erkent zichzelf als nieuwe Grandmaster. Phyllis zet het werk voort in de vorm zoals haar grootmoeder het heeft gedoceerd. Het aantal Master-inwijdingen nam snel toe. Ongekend vele studenten werden ingewijd tot Master. In 1988 , na 6 jaar Grandmasterschap zegt Phyllis op een conferentie in Friedrichsdorf, Duitsland: "Ik denk dat de tijd rijp is dat ook andere Masters een ander tot Master kunnen wijden." Er worden geen namen genoemd en geen begeleiding gegeven. Al-ras gaven vele Masters een vorm aan de Master-inwijding. Een jaar daarna, in 1987, ontwikkelde Kathleen Miller de stroming Tera-Mai. Vandaag de dag wordt het Usui System of Natural Healing over de hele wereld beoefend.

Workshop Ierland Juli 1999
Ierland Juli1999 Workshop; Masterinwijdingen