Alleen voor vandaag:
het is belangrijk dat we leven op het moment!
Dat we ons bewustzijn van alle aspecten van ons leven.
Reiki geeft ons in deze aandachtspunten de handvatten om goed om te gaan met onze
moeilijkheden èn nieuwe ontwikkelingen.
Hierbij worden we dagelijks ondersteund door de zelfbehandeling en de
behandelingen naar onze naasten.

Alleen voor vandaag maak je geen zorgen

Alleen voor vandaag maak je niet boos

Eer je ouders en leraren en ouderen

Sta eerlijk in het leven

Toon dankbaarheid aan alles

Alida Bos in Egypte met Sfinx