Reiki symbool

 

Reiki betekent Universele Levensenergie. Deze energie is de levenskracht zelf. Het Japanse woord Reiki en het hierboven afgebeelde Japanse karakter dat het woord Reiki aanduidt, bestaat uit twee gedeelten, Rei en Ki.'Rei' (uit te spreken als Ray) betekent: zonnekracht. 'Ki' (uit te spreken als Key) betekent: levenskracht. "Ray-Key" is de sleutel tot het licht. De sleutel tot ons bewustzijn. De mens staat centraal en wordt gevoed door hemelse en aardse krachten. 'Universele Levensenergie' wordt ook wel eens vertaald als 'Kracht van de Zon' (in de Maya en Egyptische cultuur). De vorige Grandmaster van het 'Usui Systeem van Reiki Healing', Mw. Hawayo Takata, noemde Reiki ook wel 'God Power'. De Hindoes noemen het Prana. Mijn eerste Reiki-behandeling gaf mij de ervaring: " Ohhhhhh, zoveel Prana.... Het gaat maar door....Mmmmmmm." Mensen die ik in Nicaraqua behandel zeggen: "Gracias a Dios, por la Spiritus Sanctus." De Christen noemt het de Heilige Geest. Deze bron kan op verschillende manieren worden aangeduid, zoals de behandelaar dat wenst (God, het Hoger Zelf, de eerste Bron, etc.). Reiki is een Lieflijke, Krachtige, Spirituele energie die bezielt, die heelt, voor alle levende wezens, dus mensen, dieren en planten en niet te vergeten de Aarde!
Het is die energie die ons het leven geeft, maar waarvan we het bestaan als mens en als mensheid hebben vergeten. Zonder die levensenergie zou er trouwens geen leven mogelijk zijn!

Alle kinderen kunnen Reiki volledig ervaren. Zonder inwijdingen kunnen ze zichzelf behandelen tot de leeftijd van ongeveer 6 jaar. Dan kunnen ze kiezen of ze elke dag de invloed van de Spirit van het Universum willen blijven toe laten in hun leven. Een kind is spontaan en is zichzelf. Door onze opvoeding en de maatschappelijke invloeden raken wij behoorlijk geconditioneerd. En daardoor raken wij het contact met onszelf en de natuur kwijt.

Een hand leggen op het lichaam van een mens of een dier om pijn te verzachten en weg te nemen, is zo oud als het instinct. Als men pijn voelt wordt meestal als eerste een hand op de pijnlijke plek gedrukt.
Een kind dat valt en de knie schaaft wil dat de moeder haar hand op de plek legt of er een kusje op geeft om het beter te maken. Het instinct van een moeder zorgt ervoor dat ze haar handen op het voorhoofd van een ziek of koortsig kind legt. Menselijke aanraking is het overdragen van warmte, rust, genezende kracht, zorgzaamheid en liefde.

Lichtbollen aan de sky line in A'dam juli 05
Lichtbollen aan de sky line in A'dam juli 05

Bij de behandeling van Reiki komt de levensenergie via onze kruin in ons zenuwstelsel. Met onze handen kunnen wij deze energie heel gericht doorgeven. Naar onszelf maar ook anderen, dieren, planten. Zowel in direkte nabijheid als op afstand. In het inwijdingsproces kan ik 2 belangrijke handelingen verrichten. Ten eerste: het kanaal wat bij ons als kind open was, kan middels de inwijding opnieuw geopend worden door er levensadem in te blazen. Ten tweede: middels de inwijding kan uw ziel een verbintenis krijgen met de Spirit van Reiki. Doordat wij kunnen kiezen voor een verbintenis met de Spirit, kunnen wij kiezen voor een "lijntje naar boven". Je kunt ook kiezen welke "provider". Momenteel heb je vele vormen van Reiki, vele vormen van behandelen, vele vormen van inwijden, vele vormen van symbolen. Tot 1986 was de overdracht van Reiki universeel. Daarna kwamen er verschillende uitingsvormen. Reiki een Spirituele Orde. Reiki is geen godsdienst. Reiki ligt ten grondslag aan de geestelijke inspiratie van de mens. Je mag ge´nspireerd zijn door Maria, Mohammed, Boeddha, Muziek, PoŰzie, de natuur etc. Kortom; je mag jezelf zijn. Jij mag kleur geven aan jouw leven. Jij mag ZIJN!!!!